การชำระเงิน

เมื่อได้รับอีเมล์ยืนยันขอให้ลูกค้าทำการโอนเงินผ่านธนาคารภายใน 72 ชั่วโมง

พร้อมกับส่งหลักฐานการโอนเงินมาที่

  1. Email : funkierthai@gmail.com หรือ
  2. โทรแจ้งการยืนยัน ที่เลขหมาย 02-482-1637, 086-616-5616, 081-564-6996

หากเลย 72 ชั่วโมงไปแล้วทาง funkierthai.com ขอทำการยกเลิกใบสั่งซื้อใบนั้นไป หากลูกค้าท่านใดที่ไม่สามารถโอนเงินได้ภายใน 72 ชั่วโมง กรุณาแจ้งให้ทางร้านทราบ


การส่งสินค้า

การจัดส่งลงทะเบียน 100 บาท โดยพัสดุลงทะเบียน ภายใน 7-10 วันหลังจากได้รับการแจ้งชำระเงิน
การจัดส่ง EMS 200 บาท หลังจากได้รับการแจ้งชำระเงิน

  • ภายใน 1-3 วันทำการ สำหรับกรุงเทพและปริมณฑล
  • ภายใน 3-5 วันทำการ สำหรับต่างจังหวัด

 


นโยบายการเปลี่ยน/คืนสินค้า

บริษัทฯ ยินดีรับเปลี่ยนหรือคืนสินค้าภายใน 7 วันหลังจากการสั่งซื้อ ตามกรณีดังต่อไปนี้

  1. การเคลมหรือขอเปลี่ยนสินค้า โปรดแจ้งทางแผนกให้รับทราบเพื่อที่ท่านจะได้รู้ว่ามีของเปลี่ยนหรือไม่ ภายใน 3 วันทำการ และท่านจะต้องส่งสินค้าเพื่อมาทำการเปลี่ยนคืนภายใน 7 วันทำการ
  2. โปรดตรวจสอบสินค้า รุ่น ขนาด สี ว่าตรงตามที่สั่งซื้อหรือไม่ ก่อนทำการสวมใส่หรือฉีกทำลายป้าย และ Tag (ป้ายแขวนสินค้า) กล่องและถุงบรรจุภัณฑ์จะต้องไม่ถูกฉีกขาดเสียหาย
  3. สินค้าที่ถูกสวมใส่ จนเกิดรอยตำหนิ เปรอะเปื้อน ฉีกขาด ทางบริษัทจะไม่รับเปลี่ยนคืนในทุกกรณี
  4. ค่าใช้จ่ายในการส่งสินค้าเปลี่ยนคืน ทางบริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ